Ổn Áp 3 Pha Ngâm Dầu

-25%

ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU

Giá khuyến mại 505.020.000₫

Giá cũ: 673.360.000₫

Mã sản phẩm: D-800
ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU

Giá cũ: 673.360.000₫

Giá khuyến mại 505.020.000₫

ỔN ÁP D-800 NGÂM DẦU 1.ĐẶC TÍNH : - Không dùng chổi quét nên không cần...

Xem nhanh
-38%

ON AP STANDA 25000

Giá khuyến mại 11.440.000₫

Giá cũ: 18.550.000₫

Mã sản phẩm: ST-25000DR
ON AP STANDA 25000

Giá cũ: 18.550.000₫

Giá khuyến mại 11.440.000₫

STANDA 25KVA ỔN ÁP DẢI 90V-250V BH 4 NĂM ỔN ÁP STANDA 25KVA  | ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT...

Xem nhanh
-38%

On ap 25kva standa

Giá khuyến mại 11.440.000₫

Giá cũ: 18.550.000₫

Mã sản phẩm: ST-25000-DR
On ap 25kva standa

Giá cũ: 18.550.000₫

Giá khuyến mại 11.440.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 90V-250V DÂY ĐỒNG 100% BH 4 NĂM ỔN ÁP STANDA 25KVA | ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG...

Xem nhanh
-30%

Ổn áp standa 15000va dri

Giá khuyến mại 10.248.000₫

Giá cũ: 14.640.000₫

Mã sản phẩm: ST15000DRI
Ổn áp standa 15000va dri

Giá cũ: 14.640.000₫

Giá khuyến mại 10.248.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA 1 PHA DẢI 50V ĐẾN 250V ỔN ÁP STANDA 15KVA | ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 15KVA DRI

Giá khuyến mại 10.248.000₫

Giá cũ: 14.640.000₫

Mã sản phẩm: ST-15000DRI
ỔN ÁP STANDA 15KVA DRI

Giá cũ: 14.640.000₫

Giá khuyến mại 10.248.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA DẢI ĐIỆN ÁP VÀO 50V ĐẾN 250V ỔN ÁP STANDA 15KVA | ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 300KVA

Giá khuyến mại 209.776.000₫

Giá cũ: 299.680.000₫

Mã sản phẩm: STD-300K
ỔN ÁP STANDA 3 PHA 300KVA

Giá cũ: 299.680.000₫

Giá khuyến mại 209.776.000₫

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 300KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 250KVA

Giá khuyến mại 169.974.000₫

Giá cũ: 242.820.000₫

Mã sản phẩm: STD-250K
ỔN ÁP STANDA 3 PHA 250KVA

Giá cũ: 242.820.000₫

Giá khuyến mại 169.974.000₫

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 250KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 200KVA

Giá khuyến mại 147.749.000₫

Giá cũ: 211.070.000₫

Mã sản phẩm: STD-200K
ỔN ÁP STANDA 3 PHA 200KVA

Giá cũ: 211.070.000₫

Giá khuyến mại 147.749.000₫

1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%, thép kỹ thuật đặc chủng trong chế tạo lõi...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 150KVA

Giá khuyến mại 81.396.000₫

Giá cũ: 116.280.000₫

Mã sản phẩm: STD-150K
ỔN ÁP STANDA 3 PHA 150KVA

Giá cũ: 116.280.000₫

Giá khuyến mại 81.396.000₫

ỔN ÁP STANDA 3 PHA 150KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 100KVA

Giá khuyến mại 51.324.000₫

Giá cũ: 73.320.000₫

Mã sản phẩm: STD-100K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 100KVA

Giá cũ: 73.320.000₫

Giá khuyến mại 51.324.000₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 100KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 75KVA

Giá khuyến mại 38.304.000₫

Giá cũ: 54.720.000₫

Mã sản phẩm: STD-75K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 75KVA

Giá cũ: 54.720.000₫

Giá khuyến mại 38.304.000₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 75KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 60KVA

Giá khuyến mại 33.810.000₫

Giá cũ: 48.300.000₫

Mã sản phẩm: RS-60KVA-3F-
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 60KVA

Giá cũ: 48.300.000₫

Giá khuyến mại 33.810.000₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 60KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 45KVA

Giá khuyến mại 26.460.000₫

Giá cũ: 37.800.000₫

Mã sản phẩm: STD-45K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 45KVA

Giá cũ: 37.800.000₫

Giá khuyến mại 26.460.000₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 45KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 30KVA

Giá khuyến mại 18.585.000₫

Giá cũ: 24.780.000₫

Mã sản phẩm: STD-30K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 30KVA

Giá cũ: 24.780.000₫

Giá khuyến mại 18.585.000₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 30KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 20KVA

Giá khuyến mại 13.297.500₫

Giá cũ: 17.730.000₫

Mã sản phẩm: STD-20K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 20KVA

Giá cũ: 17.730.000₫

Giá khuyến mại 13.297.500₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 20KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 15KVA

Giá khuyến mại 10.012.500₫

Giá cũ: 13.350.000₫

Mã sản phẩm: STD-15K
ỔN ÁP 3 PHA STANDA 15KVA

Giá cũ: 13.350.000₫

Giá khuyến mại 10.012.500₫

ỔN ÁP 3 PHA STANDA 15KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Sử dụng dây đồng 100%,...

Xem nhanh
-43%

STANDA DR 50KVA

Giá khuyến mại 23.250.000₫

Giá cũ: 41.050.000₫

Mã sản phẩm: DR-50000
STANDA DR 50KVA

Giá cũ: 41.050.000₫

Giá khuyến mại 23.250.000₫

STANDA DR 50KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện...

Xem nhanh
-30%

STANDA DRI 30KVA

Giá khuyến mại 19.250.000₫

Giá cũ: 27.500.000₫

Mã sản phẩm: STD-DRI-30000
STANDA DRI 30KVA

Giá cũ: 27.500.000₫

Giá khuyến mại 19.250.000₫

STANDA DRI 30KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện...

Xem nhanh
-30%

STANDA DR 30KVA

Giá khuyến mại 17.640.000₫

Giá cũ: 25.200.000₫

Mã sản phẩm: DR-30000
STANDA DR 30KVA

Giá cũ: 25.200.000₫

Giá khuyến mại 17.640.000₫

STANDA DR 30KVA 1.ĐẶC TÍNH : - Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện...

Xem nhanh
-38%

STANDA 25KVA DRI

Giá khuyến mại 12.640.000₫

Giá cũ: 20.500.000₫

Mã sản phẩm: RS-25000DRI
STANDA 25KVA DRI

Giá cũ: 20.500.000₫

Giá khuyến mại 12.640.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 50V-250V DÂY ĐỒNG 100% BH 4 NĂM ỔN ÁP STANDA 25KVA | ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU

Giá khuyến mại 391.072.500₫

Giá cũ: 521.430.000₫

Mã sản phẩm: D-600
ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU

Giá cũ: 521.430.000₫

Giá khuyến mại 391.072.500₫

ỔN ÁP D-600 NGÂM DẦU 1.ĐẶC TÍNH : - Không dùng chổi quét nên không cần...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA

Giá khuyến mại 391.072.500₫

Giá cũ: 521.430.000₫

Mã sản phẩm: D|600
ỔN ÁP LIOA NGÂM DẦU 600KVA

Giá cũ: 521.430.000₫

Giá khuyến mại 391.072.500₫

LIOA 600KVA NGAM DAU 3 PHA DAI 304V ~ 456V ỔN ÁP LIOA 600KVA ...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU

Giá khuyến mại 391.072.500₫

Giá cũ: 521.430.000₫

Mã sản phẩm: D/600
ỔN ÁP LIOA 600KVA NGÂM DẦU

Giá cũ: 521.430.000₫

Giá khuyến mại 391.072.500₫

ON AP LIOA 600KVA NGAM DAU DAI 304V ~ 456V ỔN ÁP LIOA 600KVA ...

Xem nhanh
-25%

ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU

Giá khuyến mại 342.240.000₫

Giá cũ: 456.320.000₫

Mã sản phẩm: D-500
ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU

Giá cũ: 456.320.000₫

Giá khuyến mại 342.240.000₫

ỔN ÁP D-500 NGÂM DẦU 1.ĐẶC TÍNH : - Không dùng chổi quét nên không cần...

Xem nhanh