Ổn Áp STANDA 3 Pha

On ap standa 3 pha. Công ty có trên 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất và chăm sóc khách hàng

Đây là website của Công ty chuyên sản xuất ổn áp - biến áp thương hiệu: STANDA; STANDA-RS; RSC cấp cho các đại lý trên toàn quốc.
- Nhận đặt hàng sản xuất ổn áp 1 pha, ổn áp 3 phabiến áp các loại công suất
- Nhận bảo hành, bảo dưỡng - dịch vụ sửa chữa ổn ápbiến áp các hãng theo yêu cầu

STANDA 200KVA 260V-430V

122.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-200KVA-3F
STANDA 200KVA 260V-430V
122.000.000₫

STANDA 200KVA 3F ỔN ÁP DẢI 260V~430V MÃ RS-200KVA-3F ỔN ÁP STANDA 200...

Xem nhanh

ON AP STANDA 200KVA 260V-430V

122.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-200KVA-3F
ON AP STANDA 200KVA 260V-430V
122.000.000₫

STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MODEL RS-200KVA-3F Ổn áp standa 200kva ...

Xem nhanh
-3%

STANDA 150KVA 3 PHA 260V-430V

Giá khuyến mại 64.000.000₫

Giá cũ: 66.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
STANDA 150KVA 3 PHA 260V-430V

Giá cũ: 66.000.000₫

Giá khuyến mại 64.000.000₫

STANDA 150KVA 3F DẢI 260V~430V MODEL ST-150KVA-3F On ap Standa 150kva 3 pha |...

Xem nhanh

STANDA 150KVA 260V-430V

64.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
STANDA 150KVA 260V-430V
64.500.000₫

STANDA 150KVA DẢI 260V~430V MODEL ST-150KVA-3F Xem Ngay Ổn Áp Standa 150kVA Mã ST-150KVA-3F Giá Rẻ...

Xem nhanh
-3%

ON AP STANDA 150KVA 260V-430V

Giá khuyến mại 64.000.000₫

Giá cũ: 66.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
ON AP STANDA 150KVA 260V-430V

Giá cũ: 66.000.000₫

Giá khuyến mại 64.000.000₫

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MÃ ST-150KVA-3F ✅ Xem Ngay Ổn...

Xem nhanh
-3%

ON AP STANDA 150KVA 260V-430V

Giá khuyến mại 63.500.000₫

Giá cũ: 65.500.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
ON AP STANDA 150KVA 260V-430V

Giá cũ: 65.500.000₫

Giá khuyến mại 63.500.000₫

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MODEL RS-150KVA-3F Ổn áp Standa 150kVA 3 pha...

Xem nhanh
-30%

ON AP 120KVA 3 PHA 260V-430V

Giá khuyến mại 65.681.000₫

Giá cũ: 93.830.000₫

Mã sản phẩm: RS120KVA-3F
ON AP 120KVA 3 PHA 260V-430V

Giá cũ: 93.830.000₫

Giá khuyến mại 65.681.000₫

STANDA 120KVA 3 PHA MODEL RS-120KVA-3F ỔN ÁP STANDA 120 ...

Xem nhanh
-30%

STANDA 120KVA 3 PHA 260V-430V

Giá khuyến mại 65.681.000₫

Giá cũ: 93.830.000₫

Mã sản phẩm: ST-120KVA-3F
STANDA 120KVA 3 PHA 260V-430V

Giá cũ: 93.830.000₫

Giá khuyến mại 65.681.000₫

STANDA 120KVA ỔN ÁP 3 PHA MODEL RS-120KVA-3F ỔN ÁP STANDA 120 ...

Xem nhanh
-30%

ON AP STANDA 120KVA 260V-430V

Giá khuyến mại 65.681.000₫

Giá cũ: 93.830.000₫

Mã sản phẩm: ST-120KVA-3F
ON AP STANDA 120KVA 260V-430V

Giá cũ: 93.830.000₫

Giá khuyến mại 65.681.000₫

STANDA 120KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MODEL RS-120KVA-3F Ổn áp standa 120kva...

Xem nhanh
-5%

ỔN ÁP 100K STANDA 260V~430V

Giá khuyến mại 41.000.000₫

Giá cũ: 43.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F
ỔN ÁP 100K STANDA 260V~430V

Giá cũ: 43.000.000₫

Giá khuyến mại 41.000.000₫

STANDA 100KVA ỔN ÁP 3 PHA MODEL ST-100KVA-3F ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA DẢI THƯỜNG BẢO HÀNH...

Xem nhanh

STANDA 3 PHA 100KVA DẢI THƯỜNG

41.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-100K-3F
STANDA 3 PHA 100KVA DẢI THƯỜNG
41.000.000₫

STANDA 100KVA 3 PHA DẢI THƯỜNG MODEL RS-100K-3F Ổn áp standa 100kva...

Xem nhanh

STANDA 100KVA 3 PHA 260V-430V

41.000.000₫
Mã sản phẩm: ST/100KVA-3F
STANDA 100KVA 3 PHA 260V-430V
41.000.000₫

STANDA 100KVA ON AP 3 PHA DAI 260V~430V MODEL RS-100KVA-3F Ổn áp...

Xem nhanh

STANDA 100KVA 3 PHA 160V-430V

51.000.000₫
Mã sản phẩm: ST/100KVA-3F-DR
STANDA 100KVA 3 PHA 160V-430V
51.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 100KVA DẢI 160V~430V MÃ SẢN PHẨM RS-100KVA-3F-DR Ổn áp standa 100kva...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 100KVA 260V-430V

41.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 100KVA 260V-430V
41.000.000₫

STANDA 100KVA ỔN ÁP 3F DẢI 260V~430V MÃ ST-100KVA-3F. Ổn Áp standa 100kVA 3 pha thông...

Xem nhanh

ON AP STANDA 100KVA 160V-430V

51.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F-DR
ON AP STANDA 100KVA 160V-430V
51.000.000₫

STANDA 100KVA 3 PHA DẢI 160V~430V MODEL RS-100KVA-3F-DR Ổn áp standa 100kva...

Xem nhanh

STANDA 75KVA 3 PHA 260V-430V

30.200.000₫
Mã sản phẩm: ST/75KVA-3F
STANDA 75KVA 3 PHA 260V-430V
30.200.000₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 260V~430v 3 PHA MODEL RS-75KVA-3F C ÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT...

Xem nhanh

STANDA 75KVA 3 PHA 160V-430V

37.800.000₫
Mã sản phẩm: ST/75KVA-3F-DR
STANDA 75KVA 3 PHA 160V-430V
37.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 160V~430V ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA MODEL RS-75KVA-3F-DR | CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ỔN ÁP...

Xem nhanh

ON AP STANDA 75KVA 260V-430V

30.200.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F
ON AP STANDA 75KVA 260V-430V
30.200.000₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MODEL RS-75KVA-3F CÁC SẢN PHẨM...

Xem nhanh

ON AP STANDA 75KVA 160V-430V

37.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F-DR
ON AP STANDA 75KVA 160V-430V
37.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 160V~430V ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA MODEL RS-75KVA-3F-DR | CÁC SẢN...

Xem nhanh

STANDA 60KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

26.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
STANDA 60KVA 3 PHA DẢI 260V-430V
26.500.000₫

STANDA 60KVA 3 PHA DẢI 260V~430V Đặc tính kỹ thuật ổn áp standa 60kva...

Xem nhanh

STANDA 60KVA 3 PHA 160V-430V

31.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
STANDA 60KVA 3 PHA 160V-430V
31.500.000₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 160V~430V Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 60KVA 260V-430V

26.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 60KVA 260V-430V
26.500.000₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 260V~430V Tổng Kho Ổn Áp Standa 60kVA 3Pha Model ST-60KVA-3F Điện Vào 260V~430V Điện...

Xem nhanh
-6%

ON AP STANDA 60KVA 160V-430V

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Giá cũ: 34.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
ON AP STANDA 60KVA 160V-430V

Giá cũ: 34.800.000₫

Giá khuyến mại 32.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 160V~430V Ổn Áp, Biến Áp Cân Bằng Pha Tích Hợp, Cân Bằng Điện 3 Pha...

Xem nhanh
-7%

Ổn Áp Standa 45kVA Model ST-45KVA-3F

Giá khuyến mại 26.000.000₫

Giá cũ: 28.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F
Ổn Áp Standa 45kVA Model ST-45KVA-3F

Giá cũ: 28.000.000₫

Giá khuyến mại 26.000.000₫

Ổn Áp Standa 45kVA 3 Pha Ổn áp Standa 45kva 3 pha dải 260V-430V là dòng...

Xem nhanh