Ổn Áp STANDA 3 Pha

On ap standa 3 pha. Công ty có trên 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất và chăm sóc khách hàng

Đây là website của Công ty chuyên sản xuất ổn áp - biến áp thương hiệu: STANDA; STANDA-RS; RSC cấp cho các đại lý trên toàn quốc.
- Nhận đặt hàng sản xuất ổn áp 1 pha, ổn áp 3 phabiến áp các loại công suất
- Nhận bảo hành, bảo dưỡng - dịch vụ sửa chữa ổn ápbiến áp các hãng theo yêu cầu

STANDA 45KVA 3 PHA 160V-430V

28.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F-DR
STANDA 45KVA 3 PHA 160V-430V
28.400.000₫

STANDA 45KVA 3 PHA 160V-430V MODEL ST-45KVA-3F-DR C ông Ty Chuyên Sản Xuất Ổn Áp...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 45KVA 260V-430V

24.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 45KVA 260V-430V
24.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 45KVA 260V~430V MODEL ST-45KVA-3F C ông Ty Chuyên Sản Xuất Ổn Áp Standa Cấp...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V~430V

28.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V~430V
28.400.000₫

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V~430V 3PHA MODEL ST-45KVA-3F-DR - Các Sản Phẩm Ổn Áp...

Xem nhanh

STANDA 30KVA 3 PHA 260V-430V

15.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F
STANDA 30KVA 3 PHA 260V-430V
15.000.000₫

STANDA 30KVA 3 PHA 260V~430V MODEL ST-30KVA-3F Ổn áp standa 30kva có tác dụng gì? ...

Xem nhanh

STANDA 30KVA 3 PHA 160V-430V

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F-DR
STANDA 30KVA 3 PHA 160V-430V
17.500.000₫

STANDA 30KVA 3 PHA 160V~430V MODEL ST-30KVA-3F-DR CÁC SẢN PHẨM ỔN ÁP CỦA CÔNG TY HIỆN...

Xem nhanh

ON AP STANDA 30KVA 260V-430V

15.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F
ON AP STANDA 30KVA 260V-430V
15.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DẢI 260V~430V Ổn áp standa 30kva có tác dụng gì? Ổn...

Xem nhanh

ON AP STANDA 30KVA 160V-430V

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F-DR
ON AP STANDA 30KVA 160V-430V
17.500.000₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DẢI 160V~430V MÃ SP ST-30KVA-3F-DR Ổn áp standa 30kva có tác dụng gì? ...

Xem nhanh

ON AP 25KVA RAI RONG 160V-430V

15.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-25KVA-3F-DR
ON AP 25KVA RAI RONG 160V-430V
15.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 160V~430V MODEL ST-25KVA-3F-DR CÁC SẢN PHẨM ỔN ÁP CỦA CÔNG TY...

Xem nhanh

STANDA 25KVA 3 PHA 260V-430V

14.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-25KVA-3F
STANDA 25KVA 3 PHA 260V-430V
14.000.000₫

STANDA 25KVA 3 PHA 260V~430V C ác Sản Phẩm Ổn Áp Của...

Xem nhanh

STANDA 25KVA 3 PHA 160V-430V

15.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-25KVA-3F-DR
STANDA 25KVA 3 PHA 160V-430V
15.000.000₫

STANDA 25KVA 3 PHA 160V~430V ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ỔN ÁP...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 14.000.000₫

Giá cũ: 20.960.000₫

Mã sản phẩm: ST-25KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 20.960.000₫

Giá khuyến mại 14.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 25KVA ...

Xem nhanh

ON AP STANDA 25KVA 160V-430V

15.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-25KVA-3F-DR
ON AP STANDA 25KVA 160V-430V
15.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 160V~430V ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ỔN ÁP STANDA...

Xem nhanh
-15%

Ổn Áp Standa 20KVA 3 Pha Chính Hãng

Giá khuyến mại 11.200.000₫

Giá cũ: 13.200.000₫

Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F
Ổn Áp Standa 20KVA 3 Pha Chính Hãng

Giá cũ: 13.200.000₫

Giá khuyến mại 11.200.000₫

Ổn Áp Standa 20KVA 3 Pha Chính Hãng Tổng kho phân phối ổn áp Standa là nơi được Công Ty...

Xem nhanh
-14%

STANDA 20KVA 3 PHA 160V-430V

Giá khuyến mại 12.800.000₫

Giá cũ: 14.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F-DR
STANDA 20KVA 3 PHA 160V-430V

Giá cũ: 14.800.000₫

Giá khuyến mại 12.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA 3 PHA DẢI 160V~430V ĐÂY LÀ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT ỔN...

Xem nhanh
-15%

ỔN ÁP STANDA 20KVA 260V-430V

Giá khuyến mại 11.200.000₫

Giá cũ: 13.200.000₫

Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 20KVA 260V-430V

Giá cũ: 13.200.000₫

Giá khuyến mại 11.200.000₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 260V~430V Ổn áp standa 20kva 3 pha thông thường có hai...

Xem nhanh
-13%

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 160V-430V

Giá khuyến mại 13.000.000₫

Giá cũ: 15.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 160V-430V

Giá cũ: 15.000.000₫

Giá khuyến mại 13.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 160V~430V MODEL ST-20KVA-3F-DR Ổn áp standa 20kva 3 pha thông...

Xem nhanh

STANDA 15KVA 3 PHA 260V-430V

8.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F
STANDA 15KVA 3 PHA 260V-430V
8.400.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA 3 PHA DẢI 260V~430V ỔN...

Xem nhanh

STANDA 15KVA 3 PHA 160V-430V

9.450.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F-DR
STANDA 15KVA 3 PHA 160V-430V
9.450.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA 3 PHA DẢI 160V~430V ỔN...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 15kVA 260V-430V

8.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F
Ổn Áp Standa 15kVA 260V-430V
8.400.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA 3 PHA DẢI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 15KVA ...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 15kVA 160V-430V

9.450.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 15kVA 160V-430V
9.450.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA DẢI 160V~430V ỔN ÁP STANDA 15KVA ...

Xem nhanh
-23%

Ổn Áp 10kVA 3Pha 260V-430V

Giá khuyến mại 6.568.100₫

Giá cũ: 8.530.000₫

Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
Ổn Áp 10kVA 3Pha 260V-430V

Giá cũ: 8.530.000₫

Giá khuyến mại 6.568.100₫

ON AP STANDA 10KVA 3 PHA DAI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 10KVA ...

Xem nhanh

STANDA 3PHA 10KVA 260V-430V

6.568.100₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
STANDA 3PHA 10KVA 260V-430V
6.568.100₫

STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 10KVA 3 PHA...

Xem nhanh

Standa 10kVA 3Pha Dải 260V~430V

6.568.100₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
Standa 10kVA 3Pha Dải 260V~430V
6.568.100₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 10KVA ...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 10kVA 260V-430V

6.568.100₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
Ổn Áp STANDA 10kVA 260V-430V
6.568.100₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V~430V ỔN ÁP STANDA 10KVA ...

Xem nhanh