Biến Áp Standa 80kVA

Biến Áp Standa 80kVA Loại Tự Ngẫu Và Cách Ly .

Biến Áp Standa 80kVA loại tự ngẫu và cách ly là mẫu biến áp công suất nhỏ dùng để đổi điện áp cho các thiết bị điện có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,…và các nhu cầu đặc biệt khác. Sản phẩm Standa chính hãng do Công ty sản xuất. Là máy biến áp duy nhất trên thị trường được chứng nhận 100% dây đồng. Sản phẩm có đủ đầu ra 220V/3F và 200V/3F phù hợp sử dụng.

-10%

Biến Áp Standa 80kVA Tự Ngẫu Chính Hãng

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Giá cũ: 20.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Tự Ngẫu Chính Hãng

Giá cũ: 20.800.000₫

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Biến Áp Standa 80kVA Tự Ngẫu Chính Hãng. Biến Áp Standa 80kVA Chính Hãng ...

Xem nhanh
-11%

Biến Áp 80kVA Cách Ly Standa

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 38.000.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp 80kVA Cách Ly Standa

Giá cũ: 38.000.000₫

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Biến Áp 80kVA Cách Ly Standa Máy ...

Xem nhanh
-11%

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Dây Đồng Chuẩn

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 38.000.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Dây Đồng Chuẩn

Giá cũ: 38.000.000₫

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA 3 Pha Dây Đồng Chuẩn. Biến Áp Cách Ly ...

Xem nhanh
-11%

Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly 3 Pha

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 38.000.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly 3 Pha

Giá cũ: 38.000.000₫

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Máy Biến Áp Standa 80kVA dùng để đổi điện cho các thiết bị công...

Xem nhanh
-10%

Biến Áp Standa 80kVA Dây Đồng 100%

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Giá cũ: 20.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Dây Đồng 100%

Giá cũ: 20.800.000₫

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Biến Áp Standa 80kVA Dây Đồng 100% ✅ Biến Áp Standa 80kVA ...

Xem nhanh
-10%

Đổi Điện Tự Ngẫu Standa 80kVA

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Giá cũ: 20.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Đổi Điện Tự Ngẫu Standa 80kVA

Giá cũ: 20.800.000₫

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Đổi Nguồn Tự Ngẫu Standa 80kVA 380V Ra 220V; 200V Đổi Nguồn Tự Ngẫu Standa 80kva ...

Xem nhanh
-10%

Biến Áp Standa 80kVA Dùng Cho Máy CNC

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Giá cũ: 20.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Dùng Cho Máy CNC

Giá cũ: 20.800.000₫

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Biến Áp Standa 80kVA Dùng Cho Máy CNC Chạy Điện 220V;200V. Biến áp Standa 80kva ...

Xem nhanh
-11%

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Giá Tốt

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 38.000.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Giá Tốt

Giá cũ: 38.000.000₫

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA ✅ Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA ...

Xem nhanh
-6%

Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly Giá Tốt

Giá khuyến mại 34.000.000₫

Giá cũ: 36.000.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly Giá Tốt

Giá cũ: 36.000.000₫

Giá khuyến mại 34.000.000₫

✅ Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly ...

Xem nhanh
-10%

Biến Áp Standa 80kVA Đổi Nguồn 380V Xuống 220V/...

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Giá cũ: 20.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Biến Áp Standa 80kVA Đổi Nguồn 380V Xuống 220V/200V

Giá cũ: 20.800.000₫

Giá khuyến mại 18.800.000₫

Biến Áp Standa 80kVA Đổi Nguồn 380V Xuống 220V/200V Biến áp Standa 80kva ...

Xem nhanh

Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly

35.000.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-80KVA
Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly
35.000.000₫

Biến Áp Standa 80kVA Cách Ly Máy Biến Áp Standa 80kVA dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện...

Xem nhanh

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA

35.000.000₫
Mã sản phẩm: ST/BACL-80K3
Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA
35.000.000₫

Biến Áp Cách Ly Standa 80kVA Máy Biến Áp Standa 80kVA dùng để đổi nguồn điện cho các thiết bị công nghiệp có...

Xem nhanh

Biến Áp Standa 80kVA Tự Ngẫu

17.600.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-80KVA
Biến Áp Standa 80kVA Tự Ngẫu
17.600.000₫

Biến Áp Tự Ngẫu Standa 80kVA Máy Biến Áp Standa 80kVA dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện...

Xem nhanh

Biến Áp Tự Ngẫu Standa 80kVA

17.600.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-80K3
Biến Áp Tự Ngẫu Standa 80kVA
17.600.000₫

Biến Áp Tự Ngẫu Standa 80kVA Máy Biến Áp Standa 80kVA dùng để đổi nguồn điện cho các thiết bị công nghiệp có...

Xem nhanh