Ổn Áp STANDA 3 Pha

Ổn áp Standa 3 pha chính hãng sản xuất bởi Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt Nam.

— Loại ổn áp 3 pha công suất nhỏ như: ổn áp Standa 10kVA; ổn áp Standa 15kVA; ổn áp Standa 20KVA.

— Loại ổn áp 3 pha công suất tầm trung như: ổn áp Standa 30kVA; ổn áp Standa 45kVA; ổn áp Standa 60kVA.

— Loại ổn áp 3 pha công suất lớn như: ổn áp Standa 75kVA; ổn áp Standa 100kVA; ổn áp Standa 120kVA; ổn áp Standa 150kVA đến 1000kVA

Đây là website của Công ty chuyên sản xuất ổn áp - biến áp thương hiệu: STANDA cấp cho các đại lý trên toàn quốc.
Nhận đặt hàng sản xuất ổn áp 1 pha, ổn áp 3 phabiến áp các loại công suất
Nhận bảo hành, bảo dưỡng - dịch vụ sửa chữa ổn ápbiến áp các hãng theo yêu cầu

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 160V-430V

62.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 100kVA Dải 160V-430V
62.800.000₫

Ổn Áp STANDA 100kVA Dải 160V-430V Ổn áp Standa 100kVA dải 160V-430V model ST-100KVA-3F-DR: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 260V-430V

49.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F
Ổn Áp Standa 100kVA Dải 260V-430V
49.000.000₫

Ổn Áp STANDA 100kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 100kVA dải 260v-430v model ST-100KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 260V-430V

36.600.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F
Ổn Áp Standa 75kVA Dải 260V-430V
36.600.000₫

Ổn Áp STANDA 75kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 75kVA dải 260v-430v model ST-75KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 160V-430V

46.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 75kVA Dải 160V-430V
46.400.000₫

Ổn Áp STANDA 75kVA Dải 160V-430V Ổn áp Standa 75kVA dải 160V-430V model ST-75KVA-3F-DR: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 160V-430V

40.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 60kVA Dải 160V-430V
40.700.000₫

Ổn Áp STANDA 60kVA Dải 160V-430V Ổn áp Standa 60kVA dải 160V-430V model ST-60KVA-3F-DR: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V

32.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V
32.400.000₫

Ổn Áp STANDA 60kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 60kVA dải 260v-430v model ST-60KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 30kVA 3 Pha Chính Hãng

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F
Ổn Áp Standa 30kVA 3 Pha Chính Hãng
17.500.000₫

Ổn Áp Standa 30kVA 3 Pha Chính Hãng Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt Nam ...

Xem nhanh

STANDA 30kVA 3 Pha Dải 260V-430V

14.652.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F
STANDA 30kVA 3 Pha Dải 260V-430V
14.652.000₫

STANDA 30KVA 3 PHA DẢI 260V~430V MODEL ST-30KVA-3F Ổn áp standa 30kva có tác dụng gì? ...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 30kVA Dải 260V-430V

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F
Ổn Áp STANDA 30kVA Dải 260V-430V
17.500.000₫

Ổn Áp STANDA 30kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 30kVA dải 260v-430v model ST-30KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 260V-430V

12.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F
Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 260V-430V
12.500.000₫

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 20kVA dải 260v-430v model ST-20KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 160V-430V

15.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F-DR
Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 160V-430V
15.800.000₫

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 160V-430V Ổn áp Standa 20kVA dải 160v-430v model ST-20KVA-3F-DR: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 15kVA Dải 260V-430V

9.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F
Ổn Áp Standa 15kVA Dải 260V-430V
9.400.000₫

Ổn Áp STANDA 15kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 15kVA dải 260v-430v model ST-15KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 10kVA Dải 260V-430V

7.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
Ổn Áp STANDA 10kVA Dải 260V-430V
7.500.000₫

Ổn Áp STANDA 10kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 10kVA dải 260v-430v model ST-10KVA-3F: dải điện áp hoạt động từ 260V-430V. Máy...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 45kVA Dải 260V~430V

26.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F
Ổn Áp STANDA 45kVA Dải 260V~430V
26.700.000₫

Ổn Áp STANDA 45kVA Dải 260V-430V Ổn áp Standa 45kVA dải 260v-430v model ST-45KVA-3F: dải điện...

Xem nhanh