Ổn Áp Standa Chính Hãng Công ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam

Ổn Áp Standa 5kVA Dải 90V-250V

3.380.000₫
Mã sản phẩm: ST-5000DR

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 150V~250V

13.546.000₫
Mã sản phẩm: ST-25000

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 150V-250V

12.410.000₫
Mã sản phẩm: ST-20000

Ổn Áp Standa 10KVA Dải 90V-250V

5.968.000₫
Mã sản phẩm: ST-10000DR

Ổn Áp Standa 30kVA Dải 90V–250V

19.367.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000DR

Ổn Áp Standa 15kVA Dải 90V-250V

9.950.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000DR

Ổn Áp STANDA 7,5KVA Dải 50V-250V

5.408.000₫
Mã sản phẩm: ST-7500DRI

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 160V-430V

68.450.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 260V-430V

53.490.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 260V-430V

39.936.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 160V-430V

50.544.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 160V-430V

40.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V

35.256.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F

Ổn Áp Standa 30kVA 3 Pha Chính Hãng

19.047.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

STANDA 30kVA 3 Pha Dải 260V-430V

19.047.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

Ổn Áp STANDA 30kVA Dải 260V-430V

19.047.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 260V-430V

12.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 160V-430V

15.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 15kVA Dải 260V-430V

10.264.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F

Ổn Áp STANDA 10kVA Dải 260V-430V

8.112.000₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F

Ổn Áp STANDA 45kVA Dải 260V~430V

29.055.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F