Ổn Áp Standa Chính Hãng Công ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam

Ổn Áp Standa 5kVA Dải 90V-250V

2.600.000₫
Mã sản phẩm: ST-5000DR

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 150V~250V

10.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-25000

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 150V-250V

9.100.000₫
Mã sản phẩm: ST-20000

Ổn Áp Standa 10KVA Dải 90V-250V

4.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-10000DR

Ổn Áp Standa 30kVA Dải 90V–250V

17.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000DR

Ổn Áp Standa 15kVA Dải 90V-250V

7.600.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000DR

Ổn Áp STANDA 7,5KVA Dải 50V-250V

4.300.000₫
Mã sản phẩm: ST-7500DRI

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 160V-430V

62.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 100kVA Dải 260V-430V

49.000.000₫
Mã sản phẩm: ST-100KVA-3F

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 260V-430V

36.600.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F

Ổn Áp Standa 75kVA Dải 160V-430V

46.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-75KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 160V-430V

40.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V

32.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F

Ổn Áp Standa 30kVA 3 Pha Chính Hãng

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

STANDA 30kVA 3 Pha Dải 260V-430V

14.652.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

Ổn Áp STANDA 30kVA Dải 260V-430V

17.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-30KVA-3F

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 260V-430V

12.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F

Ổn Áp STANDA 20kVA Dải 160V-430V

15.800.000₫
Mã sản phẩm: ST-20KVA-3F-DR

Ổn Áp Standa 15kVA Dải 260V-430V

9.400.000₫
Mã sản phẩm: ST-15KVA-3F

Ổn Áp STANDA 10kVA Dải 260V-430V

7.500.000₫
Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F

Ổn Áp STANDA 45kVA Dải 260V~430V

26.700.000₫
Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F