Tất cả sản phẩm

Biến áp 200kVA hạ áp 380V ra 220V/200V

44.490.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-200K3
Biến áp 200kVA hạ áp 380V ra 220V/200V
44.490.000₫

Biến áp 200kVA hạ áp 380V ra 220V/200V được dùng để phục vụ nhiều nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Vì ngày càng...

Xem nhanh

Biến Áp Tự Ngẫu Standa 200kVA

44.940.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-200K3
Biến Áp Tự Ngẫu Standa 200kVA
44.940.000₫

Biến áp tự ngẫu Standa 200kVA 3 pha chính hãng do Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt...

Xem nhanh

Biến Thế Tự Ngẫu Standa 200kVA

44.490.000₫
Mã sản phẩm: ST/BATN-200K3
Biến Thế Tự Ngẫu Standa 200kVA
44.490.000₫

Biến thế tự ngẫu Standa 200kVA 3 pha chính hãng do Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt...

Xem nhanh