Tất cả sản phẩm

-6%

Biến Áp Cách Ly Standa 60kVA

Giá khuyến mại 29.500.000₫

Giá cũ: 31.500.000₫

Mã sản phẩm: ST/BACL-60K3
Biến Áp Cách Ly Standa 60kVA

Giá cũ: 31.500.000₫

Giá khuyến mại 29.500.000₫

Biến Áp Cách Ly Standa 60kVA Biến Áp Standa 60kVA ...

Xem nhanh
-11%

Biến Áp Standa 60kVA Dùng Cho Máy CNC

Giá khuyến mại 16.800.000₫

Giá cũ: 18.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-60K3
Biến Áp Standa 60kVA Dùng Cho Máy CNC

Giá cũ: 18.800.000₫

Giá khuyến mại 16.800.000₫

Biến Áp Standa 60kVA Dùng Cho Máy CNC Chạy Điện 220V;200V. Biến áp Standa 60kva ...

Xem nhanh
-11%

Đổi Điện Tự Ngẫu Standa 60kVA

Giá khuyến mại 16.800.000₫

Giá cũ: 18.800.000₫

Mã sản phẩm: ST/BATN-60K3
Đổi Điện Tự Ngẫu Standa 60kVA

Giá cũ: 18.800.000₫

Giá khuyến mại 16.800.000₫

Đổi Nguồn Tự Ngẫu Standa 60kVA 380V Ra 220V; 200V Đổi Nguồn Tự Ngẫu Standa 60kva ...

Xem nhanh
-6%

Máy Standa 60kVA Dải 160V-430V Chính Hãng!

Giá khuyến mại 33.000.000₫

Giá cũ: 35.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
Máy Standa 60kVA Dải 160V-430V Chính Hãng!

Giá cũ: 35.000.000₫

Giá khuyến mại 33.000.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 160V-430V Chính Hãng Công ty Cổ phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam phân phối...

Xem nhanh
-9%

Standa 60kVA Dải 260V-430V Chính Hãng!

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Giá cũ: 30.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
Standa 60kVA Dải 260V-430V Chính Hãng!

Giá cũ: 30.000.000₫

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Chính Hãng Công ty Cổ phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam phân phối...

Xem nhanh
-6%

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 160V-430V

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Giá cũ: 34.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 160V-430V

Giá cũ: 34.800.000₫

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 160V-430V. Ổn áp Standa 60kva 3 pha chính hãng được sản xuất 100% bằng...

Xem nhanh
-9%

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 260V-430V

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Giá cũ: 30.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 260V-430V

Giá cũ: 30.000.000₫

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Dải 260V-430V. Ổn áp Standa 60kva 3 pha chính hãng được sản xuất 100% bằng...

Xem nhanh
-6%

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Được Dùng Nhiều

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Giá cũ: 34.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Được Dùng Nhiều

Giá cũ: 34.800.000₫

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Được Dùng Nhiều. Máy ổn áp Standa 60kva ...

Xem nhanh
-9%

Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Giá cũ: 30.000.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
Ổn Áp Standa 60kVA Dải 260V-430V

Giá cũ: 30.000.000₫

Giá khuyến mại 27.400.000₫

Ổn Áp Standa 60kVA 3 Pha Chính Hãng Máy Standa 60kVA 3 Pha ...

Xem nhanh
-6%

ON AP STANDA 60KVA 160V-430V

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Giá cũ: 34.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F-DR
ON AP STANDA 60KVA 160V-430V

Giá cũ: 34.800.000₫

Giá khuyến mại 32.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 160V~430V Ổn Áp, Biến Áp Cân Bằng Pha Tích Hợp, Cân Bằng Điện 3 Pha...

Xem nhanh