Tất cả sản phẩm

Giới Thiệu Chung Standa 10kVA ST-10000; 10000DR...

4.868.000₫
Mã sản phẩm: ST-10000
Giới Thiệu Chung Standa 10kVA ST-10000; 10000DR; 10000DRI
4.868.000₫

Giới Thiệu Chung Standa 10kVA ST-10000; DR-10000; DRI-10000 Ổn áp standa 10kva có 3 mẫu cơ bản để lựa chọn.Standa ST-10000 dải điện áp từ 150V-250V, Standa DR-10000 dải điện áp 90-250V, Standa DRI-10000 dùng cho nơi điện...

Xem nhanh

Cấu Tạo Ổn Áp Standa 10kVA Thế Nào

6.664.000₫
Mã sản phẩm: ST-10000DRI
Cấu Tạo Ổn Áp Standa 10kVA Thế Nào
6.664.000₫

Cấu Tạo Ổn Áp Standa 10kVA Thế Nào  {Ổn Áp Standa 10kva} có cấu tạo như thế nào?-Phân Biệt Standa 10kva DRI chính hãng Công ty giới thiệu cấu tạo STANDA 10KVA DRI và cách phân biệt...

Xem nhanh