Tất cả sản phẩm

Standa 7,5kVA Dây Đồng Chạy Êm Giá Tốt

3.250.000₫
Mã sản phẩm: ST-7500
Standa 7,5kVA Dây Đồng Chạy Êm Giá Tốt
3.250.000₫

Ổn áp standa 7,5kva dây đồng chạy êm chiết khấu cao Ổn Áp Standa 7,5kVA ...

Xem nhanh

Standa 5kVA Dây Đồng Chạy Êm Giá Tốt

2.200.000₫
Mã sản phẩm: ST-5000
Standa 5kVA Dây Đồng Chạy Êm Giá Tốt
2.200.000₫

Ổn áp standa 5kva dây đồng chạy êm chiết khấu cao Ổn Áp Standa 5kVA ...

Xem nhanh
-33%

STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 200.785.600₫

Giá cũ: 299.680.000₫

Mã sản phẩm: RS-300K3F
STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 299.680.000₫

Giá khuyến mại 200.785.600₫

STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 300kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 300KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 200.785.600₫

Giá cũ: 299.680.000₫

Mã sản phẩm: RS-300K-3F
ỔN ÁP STANDA 300KVA 3 PHA

Giá cũ: 299.680.000₫

Giá khuyến mại 200.785.600₫

ỔN ÁP STANDA 300KVA DẢI 260V-430V Standa 300kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 162.689.400₫

Giá cũ: 242.820.000₫

Mã sản phẩm: RS-250K3F
STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 242.820.000₫

Giá khuyến mại 162.689.400₫

ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V~430V Standa 250kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 162.689.400₫

Giá cũ: 242.820.000₫

Mã sản phẩm: RS-250K-3F
ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA

Giá cũ: 242.820.000₫

Giá khuyến mại 162.689.400₫

ỔN ÁP STANDA 250KVA DẢI 260V~430V Standa 250kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 141.416.900₫

Giá cũ: 211.070.000₫

Mã sản phẩm: RS-200K3F
STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 211.070.000₫

Giá khuyến mại 141.416.900₫

ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 200kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 141.416.900₫

Giá cũ: 211.070.000₫

Mã sản phẩm: RS-200K-3F
ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA

Giá cũ: 211.070.000₫

Giá khuyến mại 141.416.900₫

ỔN ÁP STANDA 200KVA DẢI 260V-430V Standa 200kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-3%

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 63.500.000₫

Giá cũ: 65.500.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 65.500.000₫

Giá khuyến mại 63.500.000₫

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 150kva 3 pha máy chạy êm không ù,...

Xem nhanh
-3%

ỔN ÁP STANDA 150KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 64.500.000₫

Giá cũ: 66.500.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 150KVA 3 PHA

Giá cũ: 66.500.000₫

Giá khuyến mại 64.500.000₫

ỔN ÁP STANDA 150KVA DẢI 260V-430V Standa 150kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA

66.000.000₫
Mã sản phẩm: RS-120K-3F
ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA
66.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 120KVA DẢI 260V-430V Standa 120kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA DR

68.000.000₫
Mã sản phẩm: RS-120K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA DR
68.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 120KVA DẢI 160V-430V Standa 120kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 49.124.400₫

Giá cũ: 73.320.000₫

Mã sản phẩm: RS-100K-3F
ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA

Giá cũ: 73.320.000₫

Giá khuyến mại 49.124.400₫

ỔN ÁP STANDA 100KVA DẢI 260V-430V Standa 100kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 62.866.100₫

Giá cũ: 93.830.000₫

Mã sản phẩm: RS-100K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 93.830.000₫

Giá khuyến mại 62.866.100₫

ỔN ÁP STANDA 100KVA DẢI 160V-430V Standa 100kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 36.662.400₫

Giá cũ: 54.720.000₫

Mã sản phẩm: RS-75K-3F
ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA

Giá cũ: 54.720.000₫

Giá khuyến mại 36.662.400₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 260V-430V Standa 75kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 46.397.500₫

Giá cũ: 69.250.000₫

Mã sản phẩm: RS-75K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 69.250.000₫

Giá khuyến mại 46.397.500₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 160V-430V Standa 75kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-34%

ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 31.878.000₫

Giá cũ: 48.300.000₫

Mã sản phẩm: ST-60KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA

Giá cũ: 48.300.000₫

Giá khuyến mại 31.878.000₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 260V-430V Standa 60kva 3 pha máy chạy êm không ù,...

Xem nhanh
-34%

ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 40.134.600₫

Giá cũ: 60.810.000₫

Mã sản phẩm: RS-60K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 60.810.000₫

Giá khuyến mại 40.134.600₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 160V-430V Standa 60kva 3 pha máy chạy êm không ù,...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 260V~430V

Giá khuyến mại 25.326.000₫

Giá cũ: 37.800.000₫

Mã sản phẩm: ST-45KVA-3F
ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 260V~430V

Giá cũ: 37.800.000₫

Giá khuyến mại 25.326.000₫

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 260V-430V Standa 45kva 3 pha máy chạy êm không ù,...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V~430V

32.193.500₫
Mã sản phẩm: ST-45K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V~430V
32.193.500₫

ỔN ÁP STANDA 45KVA DẢI 160V-430V Standa 45kva 3 pha máy chạy êm không ù,...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 20.937.500₫

Giá cũ: 31.250.000₫

Mã sản phẩm: RS-30K-3F
ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA

Giá cũ: 31.250.000₫

Giá khuyến mại 20.937.500₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DẢI 260V-430V Standa 30kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 20.937.500₫

Giá cũ: 31.250.000₫

Mã sản phẩm: RS-30K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 31.250.000₫

Giá khuyến mại 20.937.500₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DẢI 160V-430V Standa 30kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 14.378.200₫

Giá cũ: 21.460.000₫

Mã sản phẩm: RS-25K-3F
ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA

Giá cũ: 21.460.000₫

Giá khuyến mại 14.378.200₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 260V-430V Standa 25kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 16.448.500₫

Giá cũ: 24.550.000₫

Mã sản phẩm: RS-25K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 24.550.000₫

Giá khuyến mại 16.448.500₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 160V-430V Standa 25kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh