STANDA 3 Pha

-33%

STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 200.785.600₫

Giá cũ: 299.680.000₫

Mã sản phẩm: RS-300K3F
STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 299.680.000₫

Giá khuyến mại 200.785.600₫

STANDA 300KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 300kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 300kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 300KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 200.785.600₫

Giá cũ: 299.680.000₫

Mã sản phẩm: RS-300K-3F
ỔN ÁP STANDA 300KVA 3 PHA

Giá cũ: 299.680.000₫

Giá khuyến mại 200.785.600₫

ỔN ÁP STANDA 300KVA DẢI 260V-430V Standa 300kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 300kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 162.689.400₫

Giá cũ: 242.820.000₫

Mã sản phẩm: RS-250K3F
STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 242.820.000₫

Giá khuyến mại 162.689.400₫

ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA DẢI 260V~430V Standa 250kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 250kva cho gia...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 162.689.400₫

Giá cũ: 242.820.000₫

Mã sản phẩm: RS-250K-3F
ỔN ÁP STANDA 250KVA 3 PHA

Giá cũ: 242.820.000₫

Giá khuyến mại 162.689.400₫

ỔN ÁP STANDA 250KVA DẢI 260V~430V Standa 250kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 250kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 141.416.900₫

Giá cũ: 211.070.000₫

Mã sản phẩm: RS-200K3F
STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 211.070.000₫

Giá khuyến mại 141.416.900₫

ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 200kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 200kva cho gia...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 141.416.900₫

Giá cũ: 211.070.000₫

Mã sản phẩm: RS-200K-3F
ỔN ÁP STANDA 200KVA 3 PHA

Giá cũ: 211.070.000₫

Giá khuyến mại 141.416.900₫

ỔN ÁP STANDA 200KVA DẢI 260V-430V Standa 200kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 200kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-3%

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 63.500.000₫

Giá cũ: 65.500.000₫

Mã sản phẩm: ST-150KVA-3F
STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 65.500.000₫

Giá khuyến mại 63.500.000₫

STANDA 150KVA 3 PHA DẢI 260V-430V Standa 150kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 150kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA DR

68.000.000₫
Mã sản phẩm: RS-120K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 120KVA 3 PHA DR
68.000.000₫

ỔN ÁP STANDA 120KVA DẢI 160V-430V Standa 120kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 120kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 62.800.000₫

Giá cũ: 93.830.000₫

Mã sản phẩm: RS-100K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 100KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 93.830.000₫

Giá khuyến mại 62.800.000₫

ỔN ÁP STANDA 100KVA DẢI 160V-430V Standa 100kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 100kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 46.400.000₫

Giá cũ: 69.250.000₫

Mã sản phẩm: RS-75K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 75KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 69.250.000₫

Giá khuyến mại 46.400.000₫

ỔN ÁP STANDA 75KVA DẢI 160V-430V Standa 75kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 75kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-34%

ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 40.134.600₫

Giá cũ: 60.810.000₫

Mã sản phẩm: RS-60K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 60KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 60.810.000₫

Giá khuyến mại 40.134.600₫

ỔN ÁP STANDA 60KVA DẢI 160V-430V Standa 60kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 60kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 20.937.500₫

Giá cũ: 31.250.000₫

Mã sản phẩm: RS-30K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 30KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 31.250.000₫

Giá khuyến mại 20.937.500₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DẢI 160V-430V Standa 30kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 30kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 16.448.500₫

Giá cũ: 24.550.000₫

Mã sản phẩm: RS-25K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 25KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 24.550.000₫

Giá khuyến mại 16.448.500₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 160V-430V Standa 25kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 25kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-28%

STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 7.934.400₫

Giá cũ: 11.020.000₫

Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 11.020.000₫

Giá khuyến mại 7.934.400₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI 260V-430V Standa 10kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 10kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh
-28%

STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 160V-430V

Giá khuyến mại 7.934.400₫

Giá cũ: 11.020.000₫

Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F-DR
STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 160V-430V

Giá cũ: 11.020.000₫

Giá khuyến mại 7.934.400₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI 160V-430V Standa 10kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100% chiết khấu cao nhất. Nên dùng ổn áp standa 10kva cho gia đình, văn...

Xem nhanh