Tất cả tin tức

kV-kVA-kW Khác Nhau Thế Nào?

STANDA-Thương hiệu độc quyền Cty Cp TM & SX REDSUN 15/02/2018

Kva là gì? kW là gì? KVA là đơn vị tính công suất biểu kiến. Đây chính là công suất toàn phần của máy. Công thức là S=U.I (KVA). KW là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. P = U.I.Cos(phi) (K...