Tất cả tin tức

Standa 50kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 22/02/2018

Ổn áp Standa 50kva giả, Standa 50kva nhái sản xuất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bởi 1 công ty vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty chúng tôi. Công ty này đã lợi dụng mạng internet, youtube, fac...

Standa 30kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Ổn áp Standa 30kva giả, Standa 30kva nhái sản xuất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bởi 1 công ty vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty chúng tôi. Công ty này đã lợi dụng mạng internet, youtube, fac...

Standa 20kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Ổn áp Standa giả làm giả tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bởi 1 công ty vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty chúng tôi. Họ đã lợi dụng mạng internet, youtube, facebook... nói công ty khác là giả nh...

Standa 15kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Hàng giả các loại tem, giả nhãn hiệu hàng hóa. Hiện có Standa 15kVA giả (Standa 15kVA nhái) nhãn hiệu chính hãng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Công ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam✅Thông ...

Standa giả, Standa nhái là gì?

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Xuất hiện Ổn áp Standa giả, Ổn áp Standa nhái sản xuất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bởi 1 công ty vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty chúng tôi. Công ty này đã lợi dụng mạng internet, youtube,...

Standa 10kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Bốn loại hàng giả: (1) giả về chất lượng và công dụng, (2) giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa, (3) giả mạo về sở hữu trí tuệ và (4) giả các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Cụ thể là:...

Standa 5kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Bốn loại hàng giả: (1) giả về chất lượng và công dụng, (2) giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa, (3) giả mạo về sở hữu trí tuệ và (4) giả các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Cụ thể là:...

Hàng giả, hàng nhái là gì?

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Bốn loại hàng giả: (1) giả về chất lượng và công dụng, (2) giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa, (3) giả mạo về sở hữu trí tuệ và (4) giả các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Cụ thể là:...

Standa 20kVA 3 Pha Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã Được Bảo Hộ

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

STANDAVIET.VN »Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 20kVA 3 Pha Chính Hãng Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 20kVA sâm phạm ...

STANDAVIET.VN Thông Báo Standa 20kVA 3 Pha Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

STANDAVIET.VN »Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 20kVA 3 Pha của Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 20kVA 3F sâm phạm n...