Tất cả tin tức

Standa 15kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Hàng giả các loại tem, giả nhãn hiệu hàng hóa. Hiện có Standa 15kVA giả (Standa 15kVA nhái) nhãn hiệu chính hãng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Công ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam✅Thông ...

Standa giả, Standa nhái là gì?

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Xuất hiện Ổn áp Standa giả, Ổn áp Standa nhái sản xuất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bởi 1 công ty vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty chúng tôi. Công ty này đã lợi dụng mạng internet, youtube,...

Standa 5kVA Giả Xuất Hiện Trên Thị Trường

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Bốn loại hàng giả: (1) giả về chất lượng và công dụng, (2) giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa, (3) giả mạo về sở hữu trí tuệ và (4) giả các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Cụ thể là:...

Hàng giả, hàng nhái là gì?

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

Bốn loại hàng giả: (1) giả về chất lượng và công dụng, (2) giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hàng hóa, (3) giả mạo về sở hữu trí tuệ và (4) giả các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả. Cụ thể là:...

STANDAVIET.VN Thông Báo Standa 10kVA 3 Pha Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

STANDAVIET.VN »Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 10kVA 3 Pha của Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 10kVA 3F sâm phạm n...

STANDAVIET.VN Thông Báo Standa 15kVA 3 Pha Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 21/02/2018

STANDAVIET.VN »Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 15kVA 3 Pha của Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 15kVA 3F sâm phạm n...

Standaviet.vn Thông Báo Standa 50kVA Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 20/02/2018

Standaviet.vn»Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 50kVA của công ty chúng tôi đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 50000VA đang sâm phạm này vẫn lưu thông trên thị trườn...

Standaviet.vn Thông Báo Standa 30kVA Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 20/02/2018

Standaviet.vn»Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 30kVA của công ty chúng tôi đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 30000VA đang sâm phạm này vẫn lưu thông trên thị trườn...

Standaviet.vn Thông Báo Standa 25kVA Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 20/02/2018

Standaviet.vn»Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 25kVA của công ty chúng tôi đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 25000VA đang sâm phạm này vẫn lưu thông trên thị trườn...

Standaviet.vn Thông Báo Standa 10kVA Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu

Công Ty CP Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam 20/02/2018

Standaviet.vn »Thông Báo Sản phẩm ổn áp Standa 10kVA của công ty chúng tôi đã Bị Sâm Phạm Nhãn Hiệu Đã được Bảo Hộ.✅Nếu những máy ổn áp standa 10kVA đang sâm phạm này vẫn lưu thông trên thị trường...