Tất cả sản phẩm

-33%

ỔN ÁP STANDA 20KVA 3 PHA

Giá khuyến mại 11.879.100₫

Giá cũ: 17.730.000₫

Mã sản phẩm: RS-20K-3F
ỔN ÁP STANDA 20KVA 3 PHA

Giá cũ: 17.730.000₫

Giá khuyến mại 11.879.100₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 260V-430V Standa 20kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-33%

ỔN ÁP STANDA 20KVA 3 PHA DR

Giá khuyến mại 14.954.400₫

Giá cũ: 22.320.000₫

Mã sản phẩm: RS-20K-3F-DR
ỔN ÁP STANDA 20KVA 3 PHA DR

Giá cũ: 22.320.000₫

Giá khuyến mại 14.954.400₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 160V-430V Standa 20kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây đồng 100%...

Xem nhanh
-28%

STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá khuyến mại 7.934.400₫

Giá cũ: 11.020.000₫

Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F
STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 260V-430V

Giá cũ: 11.020.000₫

Giá khuyến mại 7.934.400₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI 260V-430V Standa 10kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây...

Xem nhanh
-28%

STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 160V-430V

Giá khuyến mại 7.934.400₫

Giá cũ: 11.020.000₫

Mã sản phẩm: ST-10KVA-3F-DR
STANDA 10KVA 3 PHA DẢI 160V-430V

Giá cũ: 11.020.000₫

Giá khuyến mại 7.934.400₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI 160V-430V Standa 10kva 3 pha máy chạy êm không ù, ít tổn hao điện, dây...

Xem nhanh
-28%

STANDA 25KVA DAI 150V-250V

Giá khuyến mại 11.008.800₫

Giá cũ: 15.290.000₫

Mã sản phẩm: ST-25000
STANDA 25KVA DAI 150V-250V

Giá cũ: 15.290.000₫

Giá khuyến mại 11.008.800₫

STANDA 25KVA DẢI 150V-250V MODEL ST-25000 Ổn áp Standa 25kva chiết khấu cao nhất. Nên...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA-RS 3000 DRI

Giá khuyến mại 2.597.000₫

Giá cũ: 3.710.000₫

Mã sản phẩm: RS-3000DRI
ỔN ÁP STANDA-RS 3000 DRI

Giá cũ: 3.710.000₫

Giá khuyến mại 2.597.000₫

ỔN ÁP STANDA-RS 3KVA 50V-250V BẢO HÀNH 4 NĂM ỔN ÁP STANDA-RS 3KVA CÓ CÁC MÃ SẢN PHẨM SAU ỔN ÁP STANDA-RS 3KVA DẢI...

Xem nhanh

STANDA 50KVA DẢI 150V-250V

17.890.000₫
Mã sản phẩm: ST-50000
STANDA 50KVA DẢI 150V-250V
17.890.000₫

STANDA 50KVA DẢI 150V-250V Ổn áp Standa 50kva dây đồng 100% chiết khấu cao nhất....

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 50KVA DR

23.250.000₫
Mã sản phẩm: ST-50000DR
ỔN ÁP STANDA 50KVA DR
23.250.000₫

ỔN ÁP STANDA 50KVA DẢI 90V-250V Ổn áp Standa 50kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh

Phân Biệt Standa 30kVA Chính Hãng

11.200.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000
Phân Biệt Standa 30kVA Chính Hãng
11.200.000₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA SO VỚI HÀNG NHÁI KÉM CHẤT LƯỢNG KHÁC Ổn áp Standa 30kva ...

Xem nhanh

Phân Biệt Standa 15kVA Chính Hãng

6.715.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000
Phân Biệt Standa 15kVA Chính Hãng
6.715.000₫

PHÂN BIỆT STANDA 15KVA CHÍNH HÃNG SO VỚI HÀNG NHÁI KÉM CHẤT LƯỢNG KHÁC Ổn áp Standa 15kva ...

Xem nhanh

STANDA 30KVA Dải 150V-250V

11.200.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000
STANDA 30KVA Dải 150V-250V
11.200.000₫

STANDA 30KVA DẢI 150V-250V MODEL ST-30000 Ổn áp Standa 30kva ít tổn hao điện, chạy...

Xem nhanh

Ổn Áp STANDA 30kVA DR

14.300.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000DR
Ổn Áp STANDA 30kVA DR
14.300.000₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DR DẢI 90V-250V Ổn áp Standa 30kva dây đồng 100% chiết...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 20kVA DR

11.599.000₫
Mã sản phẩm: ST-20000DR
Ổn Áp Standa 20kVA DR
11.599.000₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 90V-250V Ổn áp Standa 20kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 30kVA DRI

15.570.000₫
Mã sản phẩm: ST-30000DRI
Ổn Áp Standa 30kVA DRI
15.570.000₫

ỔN ÁP STANDA 30KVA DRI DẢI 50V-250V Ổn áp Standa 30kva dây đồng 100% chiết...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 25KVA DR

Giá khuyến mại 12.985.000₫

Giá cũ: 18.550.000₫

Mã sản phẩm: ST-25000DR
ỔN ÁP STANDA 25KVA DR

Giá cũ: 18.550.000₫

Giá khuyến mại 12.985.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 90V-250V Ổn áp Standa 25kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh
-30%

ỔN ÁP STANDA 25KVA DRI

Giá khuyến mại 14.350.000₫

Giá cũ: 20.500.000₫

Mã sản phẩm: RS-25000DR-I
ỔN ÁP STANDA 25KVA DRI

Giá cũ: 20.500.000₫

Giá khuyến mại 14.350.000₫

ỔN ÁP STANDA 25KVA DẢI 50V-250V Ổn áp Standa 25kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh

STANDA 20KVA DAI 150V-250V

9.453.500₫
Mã sản phẩm: ST-20000
STANDA 20KVA DAI 150V-250V
9.453.500₫

STANDA 20KVA DẢI 150V-250V MODEL ST-20000 Ổn áp Standa 20kva chiết khấu cao nhất. Nên...

Xem nhanh
-30%

STANDA 20000 DẢI 90V-250V

Giá khuyến mại 11.599.000₫

Giá cũ: 16.570.000₫

Mã sản phẩm: ST-20000DR
STANDA 20000 DẢI 90V-250V

Giá cũ: 16.570.000₫

Giá khuyến mại 11.599.000₫

STANDA 20KVA DẢI 90V-250V BẢO HÀNH 4 NĂM Ổn áp Standa 20kva chạy êm không...

Xem nhanh

ỔN ÁP STANDA 20KVA DRI

13.265.000₫
Mã sản phẩm: ST-20000DRI
ỔN ÁP STANDA 20KVA DRI
13.265.000₫

ỔN ÁP STANDA 20KVA DẢI 50V-250V Ổn áp Standa 20kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh

Standa 15kVA Dải 150V-250V

6.715.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000
Standa 15kVA Dải 150V-250V
6.715.000₫

STANDA 15KVA DẢI 150V-250V MODEL ST-15000 Ổn áp Standa 15kva chiết khấu cao nhất. Nên...

Xem nhanh

Standa 10000 Dải Điện 150V-250V

3.600.000₫
Mã sản phẩm: ST/10000
Standa 10000 Dải Điện 150V-250V
3.600.000₫

STANDA 10KVA DẢI 150V-250V MODEL ST-10000 Ổn áp Standa 10kva chiết khấu cao nhất. Nên...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 15kVA DRI

10.248.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000DRI
Ổn Áp Standa 15kVA DRI
10.248.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA DẢI 50V-250V Ổn áp Standa 15kva dây đồng 100% chiết khấu...

Xem nhanh

Ổn Áp Standa 15kVA DR

8.841.000₫
Mã sản phẩm: ST-15000DR
Ổn Áp Standa 15kVA DR
8.841.000₫

ỔN ÁP STANDA 15KVA DR DẢI 90V-250V Ổn áp Standa 15kva dây đồng 100% chiết...

Xem nhanh

Phân Biệt Standa 10kVA Chính Hãng

3.600.000₫
Mã sản phẩm: ST-10000
Phân Biệt Standa 10kVA Chính Hãng
3.600.000₫

ỔN ÁP STANDA 10KVA SO VỚI HÀNG NHÁI KÉM CHẤT LƯỢNG KHÁC Ổn áp Standa 10kva ...

Xem nhanh