Tất cả tin tức

So Sánh Biến Áp Tự Ngẫu 3 Pha Và 1 Pha

STANDA-Thương hiệu độc quyền Cty Cp TM & SX REDSUN 12/02/2018

Biến áp tự ngẫu 3 pha đổi điện áp từ 380V-3F xuống 220V/200V-3F, trong khi biến áp tự ngẫu 1 pha đổi điện áp từ 220V-3F xuống 220V/200V-2F. Dưới đây là bài viết chi tiết!